ဥပဒေဤဝက်ဘ်-ခွင့်လျှောက်လွှာ၏အ နှင့်အရင်းအနှီးအခွန်သို့မဟုတ်အခွန်ပြဌာန်းများအတွက်စနစ်တကျရင်းနှီးမြှုပ်နှံကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ကန့်သတ်ပေးရန်တာဝန်ကုမ္ပဏီများနှင့်သမဝါ။ အပါဝင်မှုဖြတ်တောက်များ၏၊အကြား နှင့်နိုင်ငံတကာအခွန် သို့မဟုတ်အထူးအခွန်အခြေအနေ၊စသည်တို့ကို။၊ မကောင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွား။ အဆိုပါတန်ဖိုးများတွက်ချက်ကြသည်မဟုတ်တရားဝင်စည်းနှောင်။ တစ်ခုချင်းစီအတွက်အသိုင်းအ၊အခြားမည်သည့်ထိန်းချုပ်မှုနာ္ဇယ္အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အခွန်ငွေပေးချေမှု၏ပမာဏအခွန်သည်တစ်ခုတည်းသောပြေကြလိမ့်မည်။ အခွန်၊အခြေခံပေါ်မှာအမြတ်အစွန်းနှင့်အကြို-အခွန်ကောက်ခံခြင်း၊ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူအောင်အခွန်ပြဌာန်း။