အမွေနှင့်အညီပြဋ္ဌာန်းဆက်ခံအဖြစ်ဆက်ပေး၊အဘယ်သူမျှမသတ်မှတ်ထားသောမျဉ်းများဆက်ခံအမွေခံ၏(မင်းဆက်)၏အပင်များ။ ကျောင်းစာအုပ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်(§၁၉၃၁)သို့မဟုတ်ဘဝလက်တွဲဖော်(§၁၀)နှိုး၊မြေး(အမွေခံ၏ပထမဦးဆုံးအမိန့်)၊မိဘများနှင့်၎င်းတို့၏မြေး(အမွေခံ၏ဒုတိယအမိန့်)၊စသည်တို့ကို။ များမှာတရားဝင်အမွေခံ၏အကွယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးသိ၊အမွေစစ်ဆေးသည်ခံရဖို့ထွက်သယ်ဆောင်နှင့်အညီပြဋ္ဌာန်းဥပဒေ၏ဆက်ခံအတွက်အရပ်ဘက်။ တစ်တရားဝင်အမွေ(§၁၉၃၇)၊ထိရောက်သောအသုံးကျမ်း(§၂၂၆၅)၊ထိရောက်သောစာချုပ်၏အမွေ(§၁၉၄၁)(အားလုံးအကြင်အိမ်ခြံမြေ၏အပေါ်သို့သေခြင်း)၊အမိန့်တော်ဖြင့်မင်းဆက်ခံသည်။ ဖြန့်ဝေအားဖြင့်အ စွန်၊သာတစ်ဦးသောအဘို့ကို၏ပိုင်ဆိုင်မှုများထဲမှအမွေခံ၊ကလျှောက်ထားခံရဖို့ကျန်ရှိသောများအတွက်၏အစိတ်အပိုင်း ဆက်ခံ။