အဆိုပါဒေသခံတရားရုံးများ၏၊ခရိုင်တရားရုံး၏(သိပ္ေ၊၊ဂျာမဏီ) ဂျာမန်တရားရုံး၏စီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်အတူ၊၎င်း၏ဌာနချုပ်အတွက် ၊ဂျာမဏီ။ တရားရုံးခရိုင်အဖုံး၏အမြို့မြို့အ ၊၊-၊ နှင့် အသိုင်းအ -ä၊၊၊ဆီ၊၊ü၊ß နှင့် -။အခရိုင်တရားရုံးကသျောအတွက်အနှစ်အဆောက်အအုံ။ဤသည်တရားမျှတမှုကို-အဆောက်အဦထဲကနေအနှစ် ၁၉၀၅ ပေါ်တွင် စတုရန်း ၁၂၊၆၄၂၈၃ ၊ဂျာမဏီ၊အဘယ်မှာရှိ၏အုပ်ချုပ်ရေးကိုခရိုင်တရားရုံးများ၊အရပ်ဘက်လုပ်ငန်းစဉ်ဌာန၊အ နှင့်တရားရုံး၏တုိက္ဆုိင္မႈအမကြက္တုိက္ဆုိင္မႈရုံးနှင့်တရားရုံးကိုင္၊အခြားအတရားမျှတမှုအဆောက်အဦဃအ စတုရန်း ၁၅၊၆၄၂၈၃ ၊ဂျာမဏီ၊အရာအတွက်ရာဇဝတ်ဌာန၊မိသားစုနဲ့သွားတရားရုံး၊အ နှင့်၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်လေ့ကျင့်ရေးဌာနလက်ထောက်တရား။ တာဝန်မ၊ခရိုင်တရားရုံးတွင် ဒီအ -ကျယ်ပြန့်င်းနှင့်အတူခရိုင်တရားရုံး ü၊ အဆိုပါပူးပေါင်းဆောင်မှတ်ပုံတင်ကိစ္စများ၊အဘယ်အရာကိုသာ ပြည်နယ်၏ပြည်နယ်၊ခရိုင်တရားရုံးများ၏ဥေဓိကပါ။ အ ၏- ၉ ခဲ့သည်နှင့်အတူ။ ဒီဇင်ဘာလ၊၁၈၀၃၊တရားရုံးခံရမယ္တဲ့။ အဘို့အအရှည်ဆုံး တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းအတွက်အဖြစ်တရားရုံး၏ဒုတိယဥပမာ။ အမှု-ဥပေဒ၏ပထမဦးဆုံးဥပမာအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်အရုံးနှင့်အမျိုးသားများ။ အ ကြီးများအတွက်သာမန်အရပ်ဘက်အငြင်းပွားမှုများတရားရုံး၏ဒုတိယဥပမာများအတွက်-အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မိသားစုဥပဒေကိစ္စရပ်များနှင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုပေါင်း၏ပထမဦးဆုံးဥပမာအားဖြင့်။ မိဘ၏အထက်အယူခံတရားရုံးထဲမှာ ။အရွက္၏အကျယ်အ. ၁၈၀၆ အတွက်၊ဒီအစားအစဉ်အလာဖြစ်နေစဉ်၊အဆိုပါလုပ်ငန်းများ၏ပထမဥပမာအတွက်အောင်မြင် ၁၈၂၁ ခုနှစ်၊အမှု၏စကားစပ်အခြာ၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်အသစ်စက်စက်ဖန်တီးမကြက္တရားရုံး(မြို့တရားရုံး)။"ထိုမြို့နှင့်အညီတရားရုံး၏"ခဲ့သည်၊ထို့ကြောင့်၊ကနေ ၁၈၂၁ ကို ၁၈၇၉၏နာမတော်ကို တရားရုံး၏ပထမဥပမာအတွက် ၊ဂျာမဏီ။ ပြည်နယ်အတွက်လှပသောဒေသပြည်နယ်၏ခိုင်ခံ့သောရဲတိုက်၊အတရားမျှတမှုကုမ္ပဏီတွင်ကျန်ရစ် အတွက်တရားရုံးအမှုများ၏ဒုတိယဥပမာအားဖြင့်၊အရာအားအ ။ ဂျာမန်တရားရုံးခခံဥပေဒ၏လုပ်ရပ် ၁၈၇၉ ဦးဆောင်စုစည်းနယ္စပ္မွာအဖွဲ့အစည်းအနှံ့အင်ပါယာ။အခု"ေဒသတရားရုံး၏"မိဘ၏ဒုတိယဥပမာအတွက်ပြည်နယ်၊အစဉ်အတရားရုံးများ၏ပထမဦးဆုံးအနေရှိသည်ဟုအမည်တွင်ခရိုင်တရားရုံး။ ခရိုင်တရားရုံး၏ ဖြင့္လွစ္ ၁။ ဇန်နဝါရီ ၁၉၃၂ ဖွဲ့စည်းအားဖြင့်အစပ်များခရိုင်တရားရုံးများ၏၊ခရိုင်၊မြို့ နှင့်အတူ ၊ အဘယ်သူ၏ခရိုင်၏ပါဝင်သည်ဟုခဲ့သည်။ နှစ်အတွက်ခရိုင်တရားရုံးကဆီးေနှစ်များတွင် ၁၉၀၃ ကို ၁၉၀၅ ပုဂ္ဂလိကတရားရုံးအဆောက်အဦး၊အသက်ခရိုင်တရားရုံး။ ကတည်းကများ၏အရွယ်အဆောက်အဦမရှိတော့လုံလောက်ခဲ့ကြကပ်လျက်မှာ နေရာအပြင်တွင်၊အဆောက်အဦႏွ တည်ဆောက်။.