ပြစ်မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ၊ရာဇဝတ်ဥပဒေကိုရည်ညွှန်းသည်၊အဖွဲ့စည်းအတွက်ဥပဒေရေးရာစနစ်၏တစ်နိုင်ငံသူတို့အားလုံးကအရာအားဖြင့်အချို့သောအမျိုး၏အပြုအမူတားမြစ်သည်၊တစ်နယ်အဖြစ်ဥပဒေရေးရာအကျိုးဆက်အဖြစ်နှင့်ဆက်စပ်။ အဆိုပါ၏ရည်ရွယ်ချက်အပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်အချို့ဥပဒေကြောင်းအရကုန်စည်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အသက်၊ကျန်းမာရေးနှင့်ခြံမြေများ၏လူပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံရေး၊ဖာ၏ပြည်နယ်၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အခြေခံတန်ဖိုးများအစည္းမ်ား၏အသက်တာသည်အထူးသဖြင့်မှန်သည်။ ဖြစ်နိုင်ပြစ်ဒဏ်များ၊မဟုတ်သောအကျင့်နိုင်ငံအားလုံးအတွက်၊အကြား၊အခြားအမှုအရာ၊ငွေကြေးဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်များ၊လွတ်လပ်ခွင့်နယ်၊ခန္ဓာကိုယ်အပြစ်ဒဏ်အဖြစ်အများဆုံးပြင်းထန်တဲ့ပုံစံတစ်မျိုး၏အသေခံခြင်းအပြစ်ဒဏ်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွင် ၏အများဆုံးနိုင်ငံလက်မှတ်ရေးထိုး၏ပုံစံအတွက်သီးခြားရာဇဝတ်ကုတ်နှင့်အခြားအထောက်အပံ့ဥပဒေများကို။ အဆိုပါမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအစဥ္တြင္တရားဝင်မှတ်တမ်းများအမာနှင့်၎င်းတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများသတ်မှတ်(ဒါခေါ်)နှင့်သဘာဝနှင့်တိုင်းကိုရာဇဝတ်မှုအရေးယူ။ အစဉ်အလာ၊ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊အကြပ်အပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ၊အရည်အချင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်စစ်ဆင်ရေး၏အရေတွက်ဖို့ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ။ ဝေါဟာရများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောပြစ်ဒဏ်များ၊အကဲဖြတ်၏ဇသည္သဘာဝ၏အတိုင်းအခြေခံဥပဒေအခြေခံ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ခွဲခြား၏ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအတွက်ဥပဒေစနစ်ရှိပါတယ်၊သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုအကြားဥပဒေရေးရာစနစ်၏တစ်ဦးချင်းစီနိုင်ငံများအပါအဆင်ဥပဒေသိပ္ပံပညာ။